[CLI] Migracja maszyny wirtualnej Linux do chmury obliczeniowej – przygotowanie i uruchomienie maszyny w Azure

9 Lut

W innym wpisie pokazałem jak za pomocą Powershell wgrać dysk VHD Windows Server 2012 R2 do Azure i utworzyć z niego maszynę wirtualną. Dziś chciałbym opisać podobną czynność z tą różnicą, że VHD jest z Red Hat Linux Enterprise i do całości wykorzystamy CLI zamiast Powershell’a.

Zakładam, że obraz systemu jest już po generalizacji (dla Windows Server musieliśmy zrobić sysprep) – po informacje jak przygotować obraz z Linuxem do wgrania do Azure zapraszam:

Generalizacja Linuxa on-premise

Generalizacja Linuxa w Azure

Dodatkowo dysk VHD jest już w Azure ale nie w docelowej grupie zasobów tylko w moim „repozytorium” dysków. Dlatego najpierw muszę skopiować VHD do grupy zasobów w której docelowo znajdzie się moja maszyna wirtualna – pamiętajcie że nie mogę utworzyć maszyny z dysku znajdującego się w koncie magazynu w innej grupie zasobów.

Wgranie VHD do Azure z lokalnego komputera mogę zrobić komendą azure storage blob upload –blobtype page –account-name nazwa-konta-magazynu –account-key klucz-do-konta-magazynu –container nazwa-kontenera /ścieżka/do/dysku/dysk.vhd

Kopiowanie dysku VHD

Zaczynam od utworzenia docelowej grupy zasobów, w której będzie znajdować się maszyna wirtualna

Teraz utworzę konto magazynu w którym będę przechowywał dyski maszyny wirtualnej. Konto będzie typu LRS (Locally Rendundant Storage – najtańsza opcja).

Do skopiowania dysku VHD potrzebują connection string konta magazynu źródłowego jak i docelowego. Connection string mogę wyświetlić komendą

Jak już mam connection stringi dla obu kont to dla ułatwienia zapamiętuję je w zmiennych środowiskowych. Przy okazji zapamiętuję również nazwę grupy zasobów

Tworzę kontener w koncie magazynu

I teraz mogę zabrać się do kopiowania VHD.

Status kopiowania mogę sprawdzić komendą

Kopiowanie dysku mam z głowy więc teraz przechodzę do utworzenia wszystkich zasobów potrzebnych do uruchomienia maszyny wirtualnej.

Tworzenie zasobów maszyny wirtualnej

Zaczynam od utworzenia sieci wirtualnej. Przyjmuję że adresacja będzie 10.0.0.0/24

Tworzę jedną podsieć

Chcąc utworzyć kilka sieci mogę zawęzić adresację do np. 10.0.0.0/8

Tworzę dynamiczny adres IP dla maszyny wirtualnej

I teraz mając już podwaliny pod całą sieć, tworzę NIC dla maszyny wirtualnej. Odpuszczam sobie na razie konfigurowanie NSG (Network Security Group), czyli zakładam że maszyna wirtualna będzie totalnie otwarta na Internet a Internet na nią 🙂

Tworzenie maszyny wirtualnej

W końcu tworzę samą maszynę wirtualną korzystającą ze wszystkich zasobów utworzonych wcześniej

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć obraz z dysku VHD (opcja FromImage) zamiast po prostu podłączać obraz do maszyny (opcja Attach) należy podać jeszcze parametr -Q w komendzie powyżej. Tym parametrem przekazujemy URI do bazowego dysku OS, natomiast w opcji -d podajemy URI do dysku OS VHD konkretnie tworzonej maszyny.Tym sposobem w koncie magazynu będą dwa bloby VHD: jeden z obrazem i drugi dysk z OS tworzonej maszyny.

Dodaj komentarz