EMS demo część 3: Instalacja i konfiguracja Azure AD Connect

20 Mar

Dziś chciałbym pokazać jak zainstalować Azure AD Connect i skonfigurować Pass-through Authentication (PTA). Ta funkcja pozwala na synchronizację użytkowników z lokalnego AD do Azure AD, przy czym uwierzytelnienie następuje on-prem więc żadne hasła użytkowników nie są przekazywane do chmury. Rozwiązanie … Read More »